Trang chủ - mohinhkientruc.net

0942 224 554 [email protected]
5
kt1
btq7 1
k3
trop500 5

MESSAGE

 • Mô tả

   mohinhkientruc.net Xuất phát từ một nhóm sinh viên Đại Học Kiến Trúc với những đam mê về Kiến Trúc và Mô Hình Kiến Trúc. Nhờ sự tin tưởng của bạn bè và đối tác, mohinhkientruc.net đã nhận được nhiều dự án thiết kế mô hình. Cho đến nay mohinhkientruc.net đã phát triển thành công ty với đội ngủ kiến trúc sư chuyên nghiệp trong việc Tư vấn - Thiết kế - Chế tác mô hình cho ngành kiến trúc.

 • Demo model

 • Mô tả

  Dimensions: 2000mm x 1400mm - Scale: 1/300

 • Demo model

 • Mô tả

  Dimensions: 2000mm x 1400mm - Scale: 1/300

 • Demo model

 • Mô tả

  Dimensions: 2000mm x 1400mm - Scale: 1/300

 • Demo model

 • Mô tả

  Dimensions: 2000mm x 1400mm - Scale: 1/300

 • Demo model

 • Mô tả

  Dimensions: 2000mm x 1400mm - Scale: 1/300

 • Demo model

 • Mô tả

  Dimensions: 2000mm x 1400mm - Scale: 1/300

 • Product

  Model house block

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  Model tree

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  Model lights

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  Car Model

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  Model people

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  Model furniture

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  Model boat

  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ
  Product demo

  Product demo

  1.000.000 đ

  MAIN SERVICES SMALL

  Design consultancy, research and production of all types of works such as: Apartments, Office Buildings, Planning Projects, Industrial Plants, Tourism and Resorts, Furniture and Villas...

  MODEL CONSULTATION

 • Mô tả If you are in need of architectural models, construction models and wondering about options or prices, please call us.
 • MODEL DESIGN

 • Mô tả

  If you are in need of an architectural model, a construction model, but the time is urgent, and the drawing is incomplete or not available.  

 • MODEL CONSTRUCTION

 • Mô tả

  We construct all kinds of model projects such as: Apartment buildings, Office buildings, Planning projects, Industrial factories... 

 • MODEL SHIPPING

 • Mô tả

  We accept all types of models and travel all over the country. 

 • MODEL REPAIR

 • Mô tả

  If the customer needs it, we will be there within 24 hours.

 • MODEL WARRANTY

 • Mô tả

  We provide a 12 month warranty for any construction damage. 

 • VIDEO

  CONTACT US

  Liên hệ

  Name(*)
  Trường bắt buộc

  Phone number(*)
  Invalid Input

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  More information...
  Trường bắt buộc

  Send now

  Contact

  Architectural Model

  Address: 12 Street No. 183, Hamlet 1, Binh My, Cu Chi
  Hotline : 0942 224 554

  Facebook

  Map